Nieuwe regelingen voor inwoners van Hellendoorn met laag inkomen

20 dagen geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft ingestemd met nieuwe ‘meedoenregelingen’ ter ondersteuning van inwoners met een (gezins)inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Deze regelingen vervangen het oude ‘declaratiefonds’ en ‘kindpakket’ en hebben als doel de financiële lasten van de betrokken inwoners te verlichten.

Wat is er veranderd?

Er zijn verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo kunnen inwoners nu bij de gemeente terecht voor het aanvragen van een bijdrage voor een laptop, fiets of wasmachine, in plaats van bij het Hulpfonds. Bovendien wordt er niet langer gekeken naar het vermogen of spaargeld van de aanvrager. Alleen het (gezins)inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag wordt in overweging genomen.

Wat kan er aangevraagd worden?

Inwoners kunnen een bijdrage aanvragen voor deelname aan sport, cultuur, onderwijs en maatschappelijke activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om contributie voor de voetbalclub. Ook kosten voor een identiteitsbewijs kunnen via deze regeling worden vergoed. Bovendien is het mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor een laptop, fiets, wasmachine, droger of koelkast.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen uiterlijk 15 april automatisch een bijdrage voor cultureel maatschappelijke activiteiten uitbetaald. Voor het aanvragen van een bijdrage voor een laptop, fiets of witgoed moet echter een aparte aanvraag worden ingediend. Inwoners zonder bijstandsuitkering kunnen zelf een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar inkomensondersteuning@hellendoorn.nl.

Meer informatie over de voorwaarden en bedragen van de verschillende meedoenregelingen is te vinden op de website van de gemeente Hellendoorn.