Herontwikkeling bedrijventerrein en spoorzone Nijverdal

4 maanden geleden gepubliceerd

Het bedrijventerrein Nijverdal Noord en de spoorzone in Nijverdal zullen de komende jaren een transformatie ondergaan. Het plan is om de TenCate bedrijven te concentreren aan de G. van der Muelenweg. TenCate werkt samen met Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) aan dit herontwikkelingsproject.

Renovatie en nieuwbouw

Het bestaande bedrijvenpark wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Er zal ook deels sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat bedrijven als TenCate Grass, TenCate Protect en Toray Advanced Composites in Nijverdal blijven. Hiermee worden meer dan 700 banen in de gemeente Hellendoorn behouden.

Ruimte voor woningbouw

Door de verhuizing van TenCate Grass van het Hoge Dijkje naar de G. van der Muelenweg, komt er ruimte vrij voor woningbouw aan het Hoge Dijkje. HMO onderzoekt ook de mogelijkheden voor een campus aan de G. van der Muelenweg met ruimte voor bedrijvigheid, innovatie, flexwonen en mogelijk een hotel. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, wordt de G. van der Muelenweg verplaatst.

Gemeentelijke steun

De plannen hebben steun van de gemeente Hellendoorn. Wethouder Egbert Nijenbanning benadrukt het belang van ruimte voor wonen, werken en verblijven. Hij ziet de plannen als een manier om Nijverdal en de gemeente Hellendoorn een belangrijke plaats te laten behouden in de verbinding Zwolle - Twente - Münster.

Duurzaamheid

TenCate streeft naar duurzame bedrijfshuisvesting. Ze wil zonnepanelen op de daken van de nieuwe fabriek plaatsen en samen met het waterschap het waterverbruik verminderen. Dit zou leiden tot aanzienlijk minder uitstoot van CO2 en stikstof.

Planning

HMO en de gemeente Hellendoorn werken de visie voor het gebied verder uit. Het is de bedoeling dat de plannen in fases uitgevoerd worden, met als einddoel voltooiing in 2029. De bouw van een nieuwe fabriek door TenCate Grass (Thiolon) aan de G. van der Muelenweg is het eerste project in de planning.

Inloopbijeenkomst

HMO en de gemeente Hellendoorn organiseren een inloopbijeenkomst op donderdagavond 4 april bij CSG Reggesteyn. Bezoekers kunnen kennismaken met HMO en de plannen voor de herontwikkeling. Direct omwonenden worden geïnformeerd tijdens een besloten bijeenkomst.